Jayankondan Village,Gingee,Villupuram-604202
sspsjayan@gmail.com
9444268060

Faculty

S.NO

NAME

QUALIFICATION

1

HEBRON JEEVAKANI.S

M.Sc., B.Ed.(Botany)

2

JACENTA.R

B.A.,B.Ed (English)

3

JAYAPRIYA.V

B.A(English)

4

SONIYA MELFA.M

M.Sc., B.Ed.(Mathematics)

5

HINDUMATHI.M

M.Sc.(Botany)

6

BHAVANI.P

M.Sc., B.Ed. (Chemistry)

7

FARITHA.J

B.A.(Hindi)

8

MYMUN.S.M

B.Lit. (Tamil)Abacus Trainer

9

KAVITHA.J

M.A., B.Ed.(English)

10

JAYACHITHRA.G

M.Sc., B.Ed.(Mathematics)

11

KOWSALYA. D

B.A., (English)

12

MUTAMILSELVAN.A

M.A., B.Ed., (Tamil)., NET

13

LAVANYA.R

B.Sc., (Botany) MLIS(Librarian)

14

JAYAPRADHA.J

B.Sc., B.Ed.(Mathematics)

15

FATHIMA.K

B.E(CSE)

16

ARCHANA.A

M.Sc., B.Ed., M.Phil. (Chemistry)

17

ABIRAMI.D

M.A., B.Ed.(English)

18

MAGIPARVEENA.V

B.E (ECE)

19

ASIYA HANIF.M

B.Sc., B.Ed.(Mathematics)

20

PACKIALAKSHMI.M

D.T.Ed,M.A., M.Phil (Tamil)

21

MEENAKSHI.K

M.E (EEE)

22

SHYNY LESMA.S

B.A.,B.Ed. (English)

23

PARVEEN.K

B.E (Bio-medical)

24

VIJAYALAKSHMI.S

M.Sc., B.Ed.(Mathematics)

25

VIJAYARANGAN.P

C.P.Ed

26

PRASANNA.S

M.A., B.Ed.(Tamil)

27

MUTHU PANIDYAN.N

M.Sc., M.Phil., B.Ed., (Chemistry)

28

KUMAR.C

M.Sc (Yoga)